ArtByColeta

Ik hou van verschillende manieren van werken figuratief,  ook wat men abstract noemt is voor mij figuratief, omdat er altijd iets te herkennen valt ,ook in non figuratief werk.
Ook is het leuk om het werk te veranderen ,anders zijn er geen uitdagingen meer.

Daar blijf ik altijd naar zoeken om nieuwe inspiratie te krijgen ,dat krijg ik niet door te wachten, maar door te werken.
Het gebruik van de verf bepaalt voor een groot deel hoe een schilderij er uit gaat zien.
Door de compositie komen er vanzelf vragen hoe het verder moet gaan.

Het werk schildert zichzelf zodat er interactie ontstaat tussen jou en het doek.
Zo kan werk heel ingetogen zijn maar ook uitbundig en expressief ,als je met je fysiek er tegenaan gaat, ontstaan er totaal andere vormen die om balans vragen.

Ook hou ik ervan, om de emoties van vrouwen te schilderen, wat van binnen leeft: angst , koketterie , kwetsbaarheid om wat te noemen.

Verder is een mooie verfhuid voor mij belangrijk, laag op laag zodat de acryl niet meer op plastic lijkt maar  diepte krijgt.

I like different ways of working figuratively, even what is called abstract is figurative for me, because there is always something to recognize, even in non figurative work.
It is also fun to change work, otherwise there are no challenges anymore.
I always keep looking for that to get new inspiration, I get that not by waiting, but by working.
The use of the paint largely determines what a painting will look like.
Through the composition there will automatically be questions about how to proceed.
The work paints itself so that there is interaction between you and the canvas.
For example, work can be very subdued, but also exuberant and expressive, and if you go against it physically, completely different forms arise that require balance.
I also like to paint the emotions of women, which lives inside. 
Fear, coquetry, vulnerability to name but a few.
Furthermore, a beautiful paint skin is important to me, layer on layer so that the acrylic no longer resembles plastic
and therefore  it gets a little more depth.